موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی

درباره با ما

نگاهی اجمالی به تاریخچه تاسیس موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی تا کنون
تاسیس موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی، ثبت نام از اولین دوره دانش آموزان پسر و تحصیل در منزل آقای توسلی در انتهای کوچه دیالمه به عنوان اولین مدرسه
مدیرعامل های موسسه فرهنگی شهدای موتلفه اسلامی
مدیران مدارس شهدای موتلفه اسلامی از ابتدای تاسیس تا کنون
تعداد دانش آموختگان دبیرستان های دوره دوم به تفکیک سال فارغ التحصیلی
فهرست