هوش هیجانی

شاید هوش هیجانی یا هوش عاطفی یا EQ مفهوم جدیدی به‌نظر بیاید اما واقعیت این است که هم مفهوم با نام‌های متفاوت بیش‌از یک قرن دغدغه روان‌شناسان بوده‌است و در این راستا هوش اجتماعی یعنی درک و مدیریت کردن مردان زنان دختران و پسران برای رفتار خردمندانه در روابط انسانی.

هوش اجتماعی به این معناست که بتوانیم انگیزه‌ی رفتارهای خود و دیگران را به‌خوبی درک کرده و از این اطلاعات در تعاملات اجتماعی استفاده کنیم.

هوش هیجانی: یعنی توانایی نظارت و پایش احساسات و هیجانات خود و دیگران و تفکیک و تشخیص آن‌ها به استفاده از این اطلاعات به‌عنوان راهنمای تفکر و رفتار.

هوش هیجانی شامل توانایی  انگیزه دادن به خود و داشتن پشتکار در شرایط دشوار و سرخوردگی ویا کنترل رفتارهای تکانشی و به تأخیر انداختن خواسته‌ها تنظیم هیجانات جلوگیری از غلبه استرس های پرقدرت فکر کردن و همدلی با دیگران است.

هوش هیجانی را می توان مجموعه توانایی‌هایی دانست که به ما کمک می‌کند هیجانات را در خود و دیگران تشخیص داده و تنظیم کنیم.

هوش هیجانی دارای ۵ مؤلفه می‌باشد.

۱- خودآگاهی یا آگاهی از خویشتن: این‌که نقاط قوت و ضعف خود انگیزه‌ها و ارزش‌هایمان و نیز تأثیری را که روی دیگران داریم بشناسیم

۲ خود تنظیمی: این‌که تکانه‌ها و انگیزه‌های لحظه‌ای و خلائ خود را در وضعیت مختل‌کننده و مزاحم کنترل کرده و یا جهت آن‌ها را تغییر دهیم

۳- انگیزش و خود انگیزشی: رسیدن به اهداف و موقعیت که به ما انگیزه بدهد و شکست نتواند به‌سادگی انگیزه‌ی ما را بگیرد

۴ همدلی: وضعیت احساسی دیگران را درک کنیم و بتوانیم از دریچه چشم آن‌ها جهان را ببینیم

۵ -مهارت اجتماعی: با دیگران رابطه صمیمی ایجاد کنیم تا بتوانیم آن‌ها را به سمتی که میل داریم سوق دهیم

مثال

خودآگاهی

مدیری که می‌داند فشرده شدن کارها کیفیت کارش را پایین آورده و در او استرس ایجاد می‌کند با توجه به این شناختی که از خود دارد به شکلی برنامه‌ریزی می‌کنند که با فاصله کافی از مهلت نهایی، کارهایش را به انجام برساند. خود تنظیمی و کنترل هیجانات وقتی تیمی ارائه بسیار ضعیفی می‌دهد مسئول تیم به‌جای داد و فریاد کردن سعی می‌کند مسئله را ریشه‌یابی کرده و تبعات وضعیت موضوع را برای تیم خود توضیح داد و در نهایت با هم. روشی برای جبران آن پیدا کنند

انگیزه

وقتی مدیری در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند در چهار فصل می‌تواند  سبد سرمایه‌گذاری تحت مدیریتش را کنترل کرده و ضررهای آن را کاهش داده و به سود برسند و همین مسئله باعث بازآفرینی شرایط. و تصمیم های جدید پیرامون کنترل اوضاع خواهد بود

همدلی

وقتی می‌توانیم احساسات و رفتارهای فردی از فرهنگ دیگر را به‌درستی درک و تفسیر کنیم

مهارت اجتماعی

فردی که می‌خواهد تحولی در سازمان ایجاد کند و با توجه به این‌که هنوز مدیران ارشد ازنظر ذهنی آماده نشده‌اند با گفت‌وگو و هماهنگی  و تعامل باید بتواند خلأ آن‌ها را پر کرده یا کندی و لختی مجموعه را جبران نماید.

 

 

در ادامه مولفه های دیگر هوش هیجانی به همرا تست هوش هیجانی تقدیم خواهد شد

سیامک پیشکاری

مدیریت سلامت تن و روان موسسه

فهرست