غرفه راه پیمایی ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

منتظر حضور پرشور شما دانش آموزان خانــواده ها و همکاران گـرامی در غرفه مدارس شهـدای موتلفه اسلامی هستیــم. ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ ساعت ۸ تا ۱۲ خیابان انقلاب اسلامی-نبش خیابان قدس
فهرست