راهیان پیشرفت

به مناسبت چهل و پنجمین دهه فجر انقلاب اسلامی منتخبی از دانش آموزان مدارس شهدای موتلفه اسلامی در قالب اردوی راهیان پیشرفت از توانمندی های دفاعی موشکی وزارت دفاع بازدید می نمایند.
طی این برنامه دو گروه ۲۵ نفره از دختران دانش آموز دبیرستان ۲ از این نمایشگاه بازدید کردند و سه گروه ۲۵ نفره از دانش آموزان دبیرستان های ۱ و ۲ پسرانه نیز در روزهای آتی با بخشی از استعدادهای دفاعی ، نظامی میهن اسلامی آشنا می شوند.
این گونه برنامه هابا هدف افزایش باورمندی و حس اقتدار و امید به آینده در جوانان و نوجوانان این مرز و بوم اجرا می گردد.
فهرست