برگزای دومین جلسه دانش‌افزایی کارکنان مدارس

در راستای برنامه‌های رشد و تعالی فکری، علمی و عملی کارکنان در مجموعه مدارس شهدای موتلفه اسلامی، برپایی دوره‌های دانش‌افزایی همواره در دستور کار موسسه بوده است.

بر این اساس در دوره جدید مدیریت موسسه، سلسله نشست‌های دانش‌افزایی برای همکاران مدارس با رویکردی جدید طراحی و برنامه‌ریزی گردیده است.

به همین منظور دومین جلسه سلسه ‌نشست‌های دانش‌افزایی در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۴۰۱ با حضور همه عزیزان همکاران در مدارس برگزار شد.

به گزارش معاونت آموزش موسسه، در بخش نخست این برنامه که بصورت عمومی برای همه عزیران برگزار گردید مباحثی در حوزه سواد رسانه ـ جنگ شناختی و ترکیبی با حضور استاد مدعو جناب آقای محمد جوانی مطرح شد که با استقبال همکاران مواجه شد.

همچنین در بخش دوم نیز دو کارگاه تخصصی شامل الف) ویژه آموزگان مقطع ابتدایی با موضوع ضرورت انجام تکالیف ـ نظم و انضباط اقتدارگرا و ب) موضوع تعامل با نوجوانان برای همکران مقطع دبیرستان دوره اول و دوم برگزار گردید.

این نشسته‌ها انشاءالله طبق برنامه تا پایان سال تحصیلی به همین منوال و البته موضوعات جدید ادامه خواهد شد.

فهرست